Українська Конфедерація Психоаналітичних Психотерапій

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчими зборами
Громадської організації
«Українська Конфедерація 
Психоаналітичних Психотерапій»
Протокол № 1 від 15 лютого 2013

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Громадська організація «Українська Конфедерація Психоаналітичних Психотерапій» (далі за текстом – Конфедерація) є добровільною, незалежною, неприбутковою громадською організацією, яка здійснює свою діяльність на демократичних засадах відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», Указів Президента України, міжнародних договорів ратифікованих Верховною Радою України іншого чинного законодавства України та цього Статуту.

Детальніше...  

У своїй діяльності УКПП керується Етичним кодексом ЄКПП, а також етичними положеннями Української спілки психотерапевтів.
В рамках УКПП функціонує Етична комісія, що розглядає скарги, пов’язані із дотриманням етичних стандартів.

Кодекс Етики та Професійної Практики ЄКПП

Затверджений рішенням
правлінням ЄКПП
19.02.2009

<h3Даний Кодекс Етики та Професійної Практики (далі Кодекс) призначений для всіх індивідуальних і колективний членів Європейської Конфедерації психоаналітичних психотерапії. Кодекс переслідує дві мети:

Детальніше...