Українська Конфедерація Психоаналітичних Психотерапій

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчими зборами
Громадської організації
«Українська Конфедерація 
Психоаналітичних Психотерапій»
Протокол № 1 від 15 лютого 2013

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Громадська організація «Українська Конфедерація Психоаналітичних Психотерапій» (далі за текстом – Конфедерація) є добровільною, незалежною, неприбутковою громадською організацією, яка здійснює свою діяльність на демократичних засадах відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», Указів Президента України, міжнародних договорів ратифікованих Верховною Радою України іншого чинного законодавства України та цього Статуту.

Детальніше...  

У своїй діяльності УКПП керується Етичним кодексом ЄКПП, а також етичними положеннями Української спілки психотерапевтів.
В рамках УКПП функціонує Етична комісія, що розглядає скарги, пов’язані із дотриманням етичних стандартів.

Кодекс Этики и Профессиональной Практики ЕКПП

Утвержден решением
Правления ЕКПП
19.02.2009

Введение

Данный Кодекс Этики и Профессиональной Практики (далее именуемый Кодекс) предназначен для всех индивидуальных и коллективный членов Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии. Кодекс преследует  две цели:

Детальніше...