Українська Конфедерація Психоаналітичних Психотерапій

Затверджено ріщенням
Правління УКПП 29.06.2013

I. НАВЧАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

  1. Загальні положення

1.1 Навчальний аналіз – дидактичний процес здобуття власного психоаналітичного досвіду в якості клієнта фахівцем у рамках виконання ним стандартних вимог до сертифікації УКПП та ЄКПП.

1.2 Навчальний аналіз є невід’ємною складовою підготовки фахівців рівня практикуючого спеціаліста психотерапевта, навчаючого аналітика та супервізора.

2. Процедура допуску до навчального аналізу

2.1 Починаючи з 1 вересня 2019 року впроваджується процедура допуску до навчального аналізу.

2.2 Процедура допуску передбачає проведення первинного інтерв’ю допуску форматі співбесіди з супервізором УКПП.

2.3 Для проходження інтерв’ю допуску необхідно подати заявку в УКПП, надіславши її виконавчому директору УКПП Катерині Левін (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.). Тренерська рада УКПП, розглянувши цю заявку, призначає супервізора, який проведе інтерв’ю допуску до навчального аналізу.

2.4 Інтерв’ю допуску до навчального аналізу включає три зустрічі, що проводяться протягом 2-3 тижнів.

2.5 Якщо за результатами проведення інтерв’ю допуску супервізор ( интерв’юер) робить висновок про можливість початку навчального аналізу, кандидат приступає до навчального аналізу. Якщо, на думку супервізора, навчальний аналіз розпочинати недоцільно, а кандидат не погоджується з таким висновком, кандидат може пройти ще одне інтерв’ю допуску в іншого супервізора, призначеного УКПП.

3. Вимоги до навчального аналізу

3.1 Навчальний аналіз проводиться тренінговим аналітиком УКПП, який допущений до цієї форми методичної роботи на підставі рішення Тренінгового комітету УКПП, затвердженого наказом Президента УКПП. 

Перелік тренінгових аналітиків знаходиться на сайті УКПП:   http://ucpp.org/dlya-spetsialistiv/ucpp/register-of-members

3.2 Кандидат самостійно обирає навчаючого аналітика для проходження навчального аналізу.

3.3 У випадку, коли кандидат обирає для навчального аналізу тренінгового аналітика, що не має акредитації в УКПП, він має звернутися до Тренінгового комітету УКПП з відповідною заявою. Тренінговий комітет має розглянути кандидатуру тренінгового аналітика та надати кандидату відповідь. 

3.4 Мінімальна кількість годин навчального аналізу відрізняється при отриманні спеціалізації в груповому та індивідуальному психоаналізі:

3.4.1 Для отримання спеціалізації в індивідуальному психоаналізі мінімальний об'єм навчального аналізу складає 250 аналітичних годин, включаючи об'єм пробних сесій.

3.4.2 Для отримання спеціалізації в індивідуальному психоаналізі при використанні он-лайн роботи мінімальний об'єм навчального аналізу (сесії «на живо» плюс сесії «он-лайн») складає 320 аналітичних годин, включаючи об'єм пробних сесій.

3.4.3 Для отримання спеціалізації з індивідуальної психоаналітичної психотерапії можливий також змішаний варіант індивідуального та групового сеттінгу: 130 год індивідуального аналізу + 240 годин групового аналізу.

3.4.4 Для отримання спеціалізації в груповому аналізі необхідно отримати 300 годин власного досвіду в групі.

3.5 Частота сесій індивідуального навчального аналізу визначається спільним рішенням сторін, але не рідше ніж 2 рази на тиждень. 

3.6 Рекомендований щорічний об'єм очного навчального аналізу складає не менше 60 аналітичних годин.

3.7 В процесі індивідуального навчального аналізу допускається проведення шатлового аналізу. 

3.7.1 Рекомендована частота шатлового аналізу має бути не менше чотирьох шатлів на рік. 

3.7.2 Кожен шатл має включати не менше 10 та не більше 20 аналітичних годин.

3.8 В процесі навчального аналізу допускається ведення он-лайн сесій з урахуванням наступних методичних положень:

3.8.1 Рекомендована тривалість он-лайн сесії складає 50 хвилин.

3.8.2 Об'єм он-лайн сесій враховується при підрахунку загального об'єму тренінгової підготовки, проте як мінімум 50% від нормативу стандарту тренінгової підготовки УКПП мають бути виконані в ході очних сесій.

3.8.3 При комбінованому підході мінімальний освітній стандарт становить 80 годин на рік (40\40 годин) і 320 годин загалом.

3.8.4 Тривалість навчального аналізу є не менше як 4,5 років.

3.9 Усі питання про встановлення і коригування просторових, часових, фінансових меж стосунків кандидата в спеціалісти і тренінгового аналітика, так само як і питання про завершення останніх, по можливості вирішуються на основі обговорення і узгодження думок сторін.

ІІ. СУПЕРВІЗІЙНА ПІДГОТОВКА

  1. Загальні положення

1.1 Супервізія – регулярне обговорення особливостей динаміки терапії та протоколів психотерапевтичного випадку з фахівцем, що має кваліфікаційний рівень супервізора.

1.2 Континуальна супервізія - ведення одного і того ж випадку під регулярною, систематичною супервізією в одного і того ж супервізора.

2. Процедура допуску до континуальної супервізії

2.1 Починаючи з 1 вересня 2019 року впроваджується процедура допуску до ведення випадку під континуальною супервізією у форматі співбесіди з супервізором УКПП. Для проходження співбесіди необхідно подати заявку в УКПП, надіславши її виконавчому директору УКПП Катерині Левін (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.). Тренерська рада УКПП, розглянувши цю заявку, призначає супервізора, який проведе співбесіду.

2.2 Інтерв’ю допуску до ведення випадку під континуальною супервізією необхідно проходити до моменту завершення навчального аналізу - під час проходження навчального аналізу, ближче до його планованого завершення. Це необхідно для того, щоб кандидати, які не пройдуть інтерв’ю допуску до ведення континуальної супревізії, мали можливість продовжити навчальний аналіз у свого психоаналітика та пройти повторно інтерв’ю допуску.

2.3 Якщо супервізор на основі інтерв’ю допуску робить висновок про недоцільність початку ведення випадку під континуальною супервізією, він рекомендує кандидату продовження індивідуального навчального аналізу.

2.4 Кількість сесій інтерв'ю допуску до супервізії визначає супервізор, рекомендована кількість – дві сесії.

2.5 Інтерв’ю допуску проводиться у формі супервізії психоаналітичного випадку.

2.6 У випадку негативного рішення питання допуску до континуальної супервізії УКПП на прохання аналізанта може призначити повторне інтерв'ю у іншого супервізора.

3 Вимоги до супервізійної підготовки

3.1 Супервізійна підготовка проводиться супервізором УКПП, який допущений до цієї форми методичної роботи на підставі рішення Тренінгового комітету УКПП, затвердженого наказом Президента УКПП. 

3.2 У випадку коли кандидат обирає для супервізійної підготовки спеціаліста, що не має акредитації в УКПП, він має звернутися до Тренінгового комітету УКПП з відповідною заявою. Тренінговий комітет має розглянути кандидатуру супервізора та надати кандидату відповідь. 

3.3 Супервізійна підготовка складає 150 годин супервізії, з них:

3.3.1 індивідуальна супервізія не менше 75 годин, які розподілені між континуальною та неконтинуальною формами індивідуальної супервізії у наступній пропорції:

25-50 годин індивідуальної континуальної супервізії одного випадку з постійним супервізором;

25-50 годин індивідуальної неконтинуальної супервізії різних випадків з іншим постійним супервізором. 

Приклади розподілу годин індивідуальної супервізії:

25 індивідуальна континуальна в одного постійного супервізора + 50 індивідуальна неконтинуальна в іншого постійного супервізора

30 індивідуальна континуальна в одного постійного супервізора + 40 індивідуальна неконтинуальна в іншого постійного супервізора

35 індивідуальна континуальна в одного постійного супервізора + 35 індивідуальна неконтинуальна в іншого постійного супервізора

3.3.2 групова супервізія – зараховується не більше 150 годин участі у регулярних або нерегулярних супервізійних групах, які враховуються у пропорції 2 академічні години в груповому сеттінгу = 1 академічна година в індивідуальному сеттінгу, відповідно 150 академічних годин групової супервізії зараховується як 75 академічних годин індивідуальної супервізії.

3.4 До супервізійної підготовки має право приступити кандидат, який виконав не менш ніж 50% нормативу навчального аналізу та теорії та пройшов інтерв’ю допуску до супервізії у одного із супервізорів, акредитованого УКПП. 

3.5 На основі домовленості сторін супервізійна підготовка може проводитися у режимі он-лайн з урахуванням наступних методичних положень:

3.5.1 Кандидат в спеціалісти надає супервізору в усній або письмовій формі текст протоколу принаймні однієї (останньої) сесії роботи з клієнтом.

3.5.2 Рекомендована тривалість дистанційної супервізії он-лайн складає 45-50 хвилин. Рекомендований об'єм матеріалу, що представляється на дистанційну супервізію он-лайн у письмовій формі, не встановлюється.

3.5.3 Об'єм дистанційної супервізійної підготовки враховується при підрахунку загального об'єму тренінгової підготовки, проте як мінімум 30% нормативу супервізійної підготовки мають бути виконані в ході очних супервізій.

3.6 Усі питання про встановлення і коригування просторових, часових, фінансових меж стосунків кандидата в спеціалісти і супервізора, так само як і питання про завершення останніх, по можливості вирішуються на основі обговорення і узгодження думок сторін.