Українська Конфедерація Психоаналітичних Психотерапій

Комітет з сертифікації та акредитації (КСіА) УКПП
Регламент сертифікації та акредитації індивідуальних членів УКПП в ЄКПП.
Критерії та процедури.

 1. Вступ

В ЄКПП існують такі форми сертифікатів для індивідуальних членів організації:

 • «С» (сертифікат Спеціаліста);
 • «ТА» (сертифікат Тренінгового (навчаючого) аналітика);
 • «СВ» (сертифікат Супервізора).
 1. ЄКПП встановлює критерії мінімальної кваліфікації, необхідної для сертифікації.

2.1. Для отримання сертифікату Спеціаліста, Тренінгового аналітика і Супервізора ЄКПП кандидат повинен пройти загальну професійну підготовку та психоаналітичний тренінг.

2.2. У загальну професійну підготовку Спеціаліста, Тренінгового аналітика і Супервізора входить: освіта, отримана у вищому навчальному закладі (як мінімум, ступінь бакалавра), як правило, в галузі гуманітарних наук, тривалістю не менше 1800 годин.

2.3. У психоаналітичний тренінг входить освіта в галузі психоаналізу і психоаналітичних психотерапій загальною тривалістю, як мінімум, 1400 годин, розподілених протягом періоду, як мінімум, 4 роки.

Психоаналітичний тренінг складається з:

А) теоретичної підготовки;

Б) тренінгового аналізу;

В) власної психоаналітичної практики або практики аналітично орієнтованої психотерапії;

Г) супервізорского супроводу практики.

2.4. Для отримання сертифікату Спеціаліста, кандидату необхідно:

бути членом УКПП і ЄКПП;

мати мінімум 1800 годин освіти, отриманої у ВНЗ;

мати мінімум 1400 годин психоаналітичного тренінгу, розподілених протягом періоду, як мінімум, 4 роки;

мінімальні вимоги психоаналітичного тренінгу: 500 годин теоретичної підготовки в області психоаналізу; 250 сесій тренінгового (навчального) аналізу; 300 сесій (годин) власної практики психоаналітичної психотерапії; 150 сесій супервізій (супервізорського супроводу практики);

так як в сумі мінімальні вимоги тренінгу складають1200 годин (500 +250+300+150), то відсутні 200 годин можуть бути заповнені за рахунок додаткової освіти в рамках семінарів, літніх шкіл, особистого аналізу, супервізій, більш інтенсивної практики та аналогічних документально підтверджених форм навчання та професійного росту;

2.5. Для отримання сертифіката Тренінгового (навчаючого) аналітика, кандидатунеобхідно:

бути спеціалістом, сертифікованим ЄКПП (мати сертифікат«С»);

мати, як мінімум, 5 років практики психоаналітичної психотерапії;

мати, як мінімум, 300 сесій супервізій, тобто отримати ще 150 супервізій/інтервізій з часу отримання статусу«Спеціаліст»;

протягом, як мінімум, двох років вести заняття, лекції та семінари в одному з визнаних тренінгових інститутів, професійних асоціацій (регіональних або національних) і психоаналітичних центрах;

демонструвати безперервний професійний розвиток в даній галузі знань і практики;

- наявність наукових та інших публікацій в області психоаналізу враховується як додаткова перевага.

Рекомендовано подавати документи на здобуття статусу Тренінгового аналітика не раніше, ніж через два роки після отримання сертифікату Спеціаліста.

2.6 Для отримання сертифіката Супервізора, кандидату необхідно:

бути Тренінговим (навчаючим) аналітиком, сертифікованим ЄКПП (мати сертифікат«ТА»);

мати, як мінімум, 5 років практики психоаналітичної психотерапії;

мати, як мінімум, 300 сесійсупервізій, тобто отримати ще150 супервізій/інтервізій з часу отримання статусу«Спеціаліст»;

протягом, як мінімум, двох років проводити супервізії в одному з визнаних тренінгових інститутів, професійних асоціацій (регіональних або національних) іпсихоаналітичних центрах;

демонструвати безперервний професійний розвиток в даній галузі знань і практики;

наявність наукових та інших публікацій в області психоаналізу враховується як додаткова перевага.

Рекомендовано подавати документи на здобуття статусу Супервізора не раніше, ніж через два роки після отримання сертифіката Тренінгового аналітика.

 1. Професійний статус Спеціаліста, Тренінгового аналітика і Супервізора встановлюється в кожному випадку індивідуально, на основі оцінки КСіА УКПП і ЄКПП наданих документів, а, при необхідності, співбесіди (очної або за допомогою Skype чи аналогічного програмного забезпечення).
 2. Сертифікація заснована на процедурі, як мінімум, подвійної перевірки, спочатку на національному рівні - КСіА УКПП, а потім на рівні ЄКПП, Комітетом з Сертифікації та акредитації ЄКПП.
 3. В обов'язки КСіА УКПП входить:
 • допомагати кандидату під час процедури оформлення документів;
 • дотримуватися конфіденційності інформації;
 • дотримуватися етичних принципів УКПП і ЄКПП при процедурі сертифікації;
 • уникати зайвої затримки при розгляді звернень;
 • ретельно перевіряти надану в документах інформацію.
 1. Процедура отримання статусів в ЄКПП

7.1. Кандидатповинен бутичленомУКПП

7.2.Кандидатформуєелектроннийпакетдокументів, який включає:

а) CV (Curriculum Vitea) - професійна біографія за формою ЄКПП;

б) AF (Application Form) - заява про вступ та / або отримання відповідних сертифікатів за формою ЄКПП;

в) скановані копіїдипломівпро вищу освіту тапсихоаналітичнуосвіту (в останньому випадку -втому числіотриманунабазіавторитетногопрофесійного співтовариства, підтвердженоговідповідним сертифікатомабосерієюсертифікатівтих чи іншихтовариств)із зазначенням кількостігодин;

г) скановані копіїсертифікатів участівконференціях, симпозіумах, семінарах, школах, майстер-класах і т.д.із зазначенням кількостігодин;

д) підтвердження годин особистого аналізу від Тренінгового (навчаючого) аналітика - без будь-якого змістовного висновку (Додаток, форма 1) - для здобувачів сертифікату Спеціаліста.

е) підтвердження кількості годин супервізій від двох постійних супервізорів з висновком про рівень методичної підготовки кандидата до самостійної роботи (Додаток, форма 3) - для здобувачів сертифікату Спеціаліста.

ж) опис одного клінічного випадку з практики (з урахуванням вимог конфіденційності) - для здобувачів статусу Тренінгового аналітика і Супервізора;

Здобувачі статусу Тренінгового аналітика або Супервізори, у яких є публікації клінічних випадків, замість опису клінічного випадку можуть надати посилання на ці публікації.

Сертифікаційний внесок, не залежно від рішення про сертифікацію, поверненню не підлягає.

7.3. Пакет документів в електронному вигляді пересилається  в КСіА УКПП, де перевіряється на предмет правильності заповнення та відповідності заявленим даним. Рішення КСіА має бути прийняте на протязі одного місяця з дня надходження документів від кандидата.

7.4. КСіА дає свою рекомендацію, в якій вказує «Рекомендується» або «Не рекомендується» конкретний кандидат до присвоєння того чи іншого статусу на підставі перевірених документів. При позитивному рішенні документи (CV, AF, Протокол комітету та супровідний лист на кандидата) висилаються з адреси голови Комітету Президенту УКПП, який потім направляє їх на розгляд до Комітету з Сертифікації та Акредитації ЄКПП.

7.5. Комітет з Сертифікації та Акредитації ЄКПП сповіщає про своє рішення Президента ЄКПП та Секретаря ЄКПП.

7.6. Після затвердження рішення Комітетом з Сертифікації та Акредитації ЄКПП, Президент ЄКПП дає доручення на виготовлення відповідного сертифіката і напрямку (або вручення) його спеціалісту, а також - про розміщення даних про спеціаліста на сайті ЄКПП.

7.7. Кандидат інформується Комітетом з Сертифікації та Акредитації УКПП про основні етапи проходження документів.

8. Процедура апеляції.

У тому випадку, якщо КСіА відмовляє кандидату в сертифікації, або якщо його звернення не розглянуто у шестимісячний строк, кандидат має право подати апеляцію на таке рішення або відсутність рішення. Кандидат може звернутися безпосередньо до Комітету з Сертифікації та Акредитації ЄКПП з проханням розглянути повний комплект його документів. Потім Комітет зобов'язаний прийняти рішення у шестимісячний термін, і це рішення буде остаточним.

9. Особливі положення.

Правила та вимоги, не обумовлені цим Положенням, регулюються законами України.