Українська Конфедерація Психоаналітичних Психотерапій

ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Кваліфікаційна робота повинна містити:

І. опрацьовану та систематизовану інформацію про клієнта / пацієнта за результатами  первинного інтерв’ю,
ІІ. опис динаміки терапії,
ІІІ. матеріали для теоретичного осмислення даного випадку.

А саме:

І. ПЕРВИННЕ ІНТЕРВ’Ю:

1.    Причини звернення за допомогою, коротка історія самого звернення (як відбувся перший контакт, обставини першої зустрічі, перші враження психотерапевта).
2.    Запит на психотерапію, сформульований самим пацієнтом.
3.    Опис сцени, яка розгорталась під час первинного інтерв’ю.
4.    Динамічна історія клієнта / пацієнта, записана за результатами всіх бесід, проведених у контексті первинного інтерв’ю (тобто, ключові життєві моменти, значимі стосунки, почуття та способи поведінки клієнта / пацієнта в критичних ситуаціях).
5.    Попередній динамічний діагноз – робоча гіпотеза, сформульована на початку терапії.
6.    Рекомендації щодо подальшої психотерапії – загальна тривалість, частота сесій, рекомендований тип інтервенцій.

ІІ. ДИНАМІКА ТЕРАПІЇ

1.    Сеттінг, кількість проведених сесій.
2.    Основні етапи роботи: якою була ключова тематика роботи на різних етапах терапії, як змінювалось перенесення та контрперенесення на різних етапах, яким чином відбувались переходи між етапами терапії: вони були пов’язані з переломними моментами та наступали різко чи еволюційно розгортались.  
3.    Чи були переломні, значимі моменти в терапії, які помітним чином змінювали переживання, поведінку, стосунки пацієнта. Опис цих моментів.
4.    Чи змінювався і як саме змінювався запит пацієнта на терапію протягом терапії.
5.    Чи були відреагування в терапії та поза нею (acting in, acting out).
6.    Як відбулось завершення терапії, якщо вона вже завершена.

Примітка: випадок варто ілюструвати уривками з протоколу.  

ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ ДАНОГО ВИПАДКУ

1.    Короткий огляд теоретичних психодинамічних концепцій, які були використані для осмислення випадку в процесі діагностики та психотерапії на різних етапах терапії.
2.    Які теоретичні положення довелось відкинути в процесі осмислення даного випадку.  

Тривалість захисту 1.5 години, у тому числі представлення матеріалу 1 година, обговорення 30 хв.