Українська Конфедерація Психоаналітичних Психотерапій

У своїй діяльності УКПП керується Етичним кодексом ЄКПП, а також етичними положеннями Української спілки психотерапевтів.
В рамках УКПП функціонує Етична комісія, що розглядає скарги, пов’язані із дотриманням етичних стандартів.

Кодекс Етики та Професійної Практики ЄКПП

Затверджений рішенням
правлінням ЄКПП
19.02.2009

<h3Даний Кодекс Етики та Професійної Практики (далі Кодекс) призначений для всіх індивідуальних і колективний членів Європейської Конфедерації психоаналітичних психотерапії. Кодекс переслідує дві мети:

1) визначити загальні цінності і принципи, і встановити стандарти професійної поведінки для психоаналітичних психотерапевтів і психоаналітичних тренінгових інститутів;

2) інформувати і захищати інтереси тих представників суспільства, які звертаються за допомогою.

Психоаналітичні психотерапевти несуть відповідальність за дотримання принципів, викладених у Кодексі, і використовують цей Кодекс як підставу для своєї практики, а не просто як набір мінімальних вимог.  

Загальні принципи і цінності

Психоаналітичні психотерапевти поважають честь і гідність особи і прагнуть до захисту основних прав людини. Вони намагаються підвищувати рівень своїх знань про людську поведінку, розуміння самих себе і інших, і використовувати ці знання на благо людей.

Ставлячи перед собою такі цілі, вони докладають усіх зусиль для захисту благополуччя тих, хто звертається до них за допомогою, а також їх близьких (коли це не суперечить інтересам самого клієнта) і учасників досліджень, які можуть бути об'єктом їх професійної діяльності.

Психоаналітичні психотерапевти поважають інших представників своєї спеціальності і пов'язаних з нею професій і докладають усіх зусиль, якщо це не суперечить інтересам їх клієнтів, для надання колегам тієї чи іншої інформації і створення атмосфери взаємної довіри.

Вони використовують свої вміння лише в цілях, які відповідають даним цінностям, і не допускають зловживань ними з боку інших людей, коли вони тим чи іншим чином виявляються обізнаними про це.

Вимагаючи для себе свободу досліджень і комунікації, психоаналітичні психотерапевти приймають ту відповідальність, яку ця свобода має на увазі: компетентність, об'єктивність в застосуванні своїх умінь, турбота про інтереси клієнтів, колег, студентів, учасників досліджень та членів суспільства.

Як практики, психоаналітичні психотерапевти знають, що вони несуть серйозну суспільну відповідальність, оскільки їх рекомендації і професійні дії можуть змінювати життя інших людей. Вони відстежують особисті, соціальні, організаційні, фінансові, а також - пов'язані з навколишнім середовищем і політичні ситуації, які можуть призвести до зловживання їх впливом.

У прагненні до цих ідеалів психоаналітичні психотерапевти дотримуються наступних конкретних етичних принципів.

Кодекс Етики та Професійної практики

  • Благополуччя клієнта
  • Моральні та юридичні стандарти
  • Контракт і рамки лікування
  • Конфіденційність і записи
  • Структурування відносин з клієнтом
  • Професійна компетентність
  • Реклама і публічні заяви
  • Дослідження, викладацька діяльність і публікації
  • Техніки оцінки
  • Прикладні дослідження

1. Благополуччя клієнта

1.1. Психоаналітичні психотерапевти поважають цілісність і захищають добробут людей і груп, з якими вони працюють. При виникненні конфлікту інтересів між клієнтом і організацією, в якій працює психотерапевт, психотерапевт прояснює природу і спрямованість своєї відповідальності і лояльності, і інформує про свої рішення всі зацікавлені сторони.

Психоаналітичні психотерапевти повністю інформують своїх клієнтів про мету і природу всіх процедур оцінки освітніх і / або тренінгових процедур і відкрито визнають, що клієнти, студенти, тренінгові кандидати і учасники дослідження можуть вільно вибирати, чи брати участь їм у цих процедурах. Примушування до участі або до того, щоб продовжувати отримання професійних послуг, не допускається як неетичну.

1.2. Психоаналітичні психотерапевти усвідомлюють своє становище і свій потенційний вплив на клієнтів, студентів та тренінгових кандидатів. Вони уникають експлуатації довіри і залежності цих людей.

1.3. Психоаналітичний психотерапевт повинен розуміти свою свідому і несвідому мотивацію вибору професії і провадження практики. Фахівець в даній області повинен підтримувати рівень своєї компетентності усіма необхідними способами, в число яких входить ознайомлення з новітніми клінічними і теоретичними розробками в цій галузі. Зокрема, передбачається, що кожен практикуючий терапевт бере участь в програмах безперервного професійного розвитку.

1.4. Психоаналітичні психотерапевти докладають усіх зусиль для уникнення ситуації «подвійних відносин», які можуть ускладнювати їх професійне судження або збільшувати ризик експлуатації. Приклади таких [небажаних] ситуацій включають в себе (але не обмежуються цим): професійну терапію співробітників, студентів, супервізованих, близьких друзів або родичів, або дослідження, що проводяться за участю цих осіб. Сексуальна близькість з клієнтами, студентами, тренінговими кандидатами, учасниками досліджень неетична.

1.5. Психоаналітичний психотерапевт повинен утримуватися від практики, якщо його \ її фізичний або психологічний стан серйозно порушено, наприклад, в результаті прийому алкоголю, наркотиків, хвороби або особистого стресу. У такій ситуації необхідно перенаправити своїх клієнтів колегам і звернутися по відповідну медичну і \ або психотерапевтичну допомогу.

1.6. Якщо психоаналітичний психотерапевт погоджується надати свої послуги клієнту за запитом третьої сторони, він бере на себе відповідальність за прояснення природи даних відносин усім сторонам.

1.7. Професійні відносини між психоаналітичним психотерапевтом і клієнтом починаються з їх першого контакту і тривають весь період терапії і пост-аналітичної фази. В Етичному Кодексі нормується поведінку психотерапевтів по відношенню до пацієнтів під час терапії і протягом трьох років після його закінчення.

1.8. Психоаналітичні психотерапевти мають право вибирати техніки терапії та її сеттінг. Вони повинні інформувати пацієнта про те, що психотерапія - це певного роду діалог, і що йому слід висловлювати свої думки і почуття словами. Для допомоги пацієнту в використанні цієї модальності застосовується вербальна комунікація, а також невербальна, яка може бути переведена в вербальну.

1.9. Протягом сесії пацієнт має право висловлювати вербально всі свої думки і почуття. Психоаналітичний психотерапевт досліджує пов'язані з ним думки і спрямовані на нього почуття пацієнта. Терапевт не повинен обмежувати право пацієнта висловлювати будь-які почуття неадекватним вторгненням своїх інтерпретацій; не допускаються також оголошувати виражені почуття патологічними. Психоаналітичні психотерапевти мають право використовувати відповідні заходи для запобігання та припинення агресії з боку пацієнта і для встановлення меж терапевтичної роботи.

1.10. Психоаналітичні психотерапевти беруть участь в терапевтичних відносинах з пацієнтами та сприяють встановленню цих відносин за допомогою психоаналітичної методології. У пацієнтів є право вербалізувати свою реакцію на ці відносини. Мета цієї необмеженої вербалізації полягає в тому, щоб дослідити захисти пацієнта, які проявляються в терапії.

1.11. Психоаналітичний психотерапевт використовує діагностичні сесії для дослідження запиту пацієнта і для того, щоб визначити, чи може він бути корисний пацієнтові.

1.12. Психоаналітичний психотерапевт повинен розглянути питання про те, чи придатний його метод для даного конкретного пацієнта, його симптомів і профілю. На цій стадії терапевта слід дати пацієнту рекомендації, до кого звернутися, якщо він вважає, що це буде в інтересах клієнта і принесе йому користь.

Психоаналітичний психотерапевт завершує клінічні або консультаційні відносини за запитом клієнта. Він може також рекомендувати клієнту альтернативні джерела допомоги.

1.13. Психоаналітичні психотерапевти мають право відмовити пацієнтові, якщо його запит нереалістичний або може заподіяти шкоду самому пацієнту, терапевту або суспільству.

1.14. Психоаналітичні психотерапевти активно протистоять ідеям і діям, які принижують гідність пацієнта щодо його етнічної приналежності, раси, статі, сексуальної орієнтації, релігії або економічного статусу.

2. Моральні та юридичні стандарти

2.1. Моральні та етичні стандарти поведінки психоаналітичних психотерапевтів є їхньою особистою справою в тій же мірі, як і у інших людей, за винятком тих випадків, коли вони можуть перешкодити виконанню їх професійних обов'язків або знизити довіру суспільства до психотерапії і психотерапевтів.

У тому, що стосується їх особистої поведінки, психоаналітичні психотерапевти орієнтуються на домінуючі в суспільстві стандарти і на те, який вплив відповідність або невідповідність цим стандартам може надавати на якість їх професійної діяльності. Психоаналітичні психотерапевти також усвідомлюють вплив їх суспільної поведінки на можливість їх колег виконувати свої професійні обов'язки.

2.2. В якості роботодавців або найманих працівників психоаналітичні психотерапевти не беруть участі в негуманних, нелегальних та неправомірних практиках.

 Такі практики включають в себе,  але не обмежуються цим, дії, засновані на дискримінації в наймі на роботу, просуванні по службі або в тренінгу на підставі: раси, фізичних вад, віку, статі, сексуальної орієнтації, релігії, національності.

2.3. У своїй професійній ролі психоаналітичні психотерапевти уникають будь-яких дій, які порушують або обмежують людські, юридичні або цивільні права їх клієнтів або інших задіяних осіб.

2.4. Психоаналітичні психотерапевти не експлуатуються свої професійні відносини з клієнтами, супервізантами, студентами, найманими працівниками або учасниками досліджень. Терапевти повинні підтримувати відповідні кордони в своїх професійних відносинах та стежити за відсутністю ситуацій експлуатації своїх клієнтів, в тому числі колишніх, в фінансовому, сексуальному або емоційному відношенні.

2.5. Якщо психоаналітичний психотерапевт дізнається про етичне порушення, що здійснюється іншим психотерапевтом, він намагається, наскільки це прийнятно,  розв'язати це питання неформальним шляхом, привертаючи увагу даного колеги до цього факту. Якщо порушення було незначним і було викликано браком уваги до етичних питань, браком знань або досвіду, зазвичай прийнятне саме таке неформальне рішення. Такі неформальні спроби корекції відбуваються з дотриманням конфіденційності. Якщо ж порушення не може бути усуненим таким неформальним способом або є більш серйозним, психоаналітичний психотерапевт інформує про нього відповідний інститут, асоціацію або комітет з професійної етики та поведінки.

3. Контракт і рамки терапії

3.1. Професійна поведінка визначається інтересами пацієнтів, безпекою суспільства і психоаналітичного психотерапевта.

3.2. Психоаналітичний психотерапевт заздалегідь прояснює зі своїми клієнтами питання, які можуть ставитися до їх спільної роботи. Він уникає відносин, що обмежують його об'єктивність або створюють конфлікт інтересів.

3.3 Контракт визначає терапевтичні відносини як взаємодію, в якій знання і навички психоаналітичного психотерапевта використовуються для розуміння свідомої і несвідомої мотивації пацієнта з метою вирішення його проблем.

3.4. Попередня угода включає в себе такі питання, як тривалість і частота сесій, їх місце і час, розмір і спосіб оплати. Інші моменти обговорюються при необхідності в процесі лікування, наприклад, скасування сесій, оплата пропущених сесій і т.д.

3.5. Психоаналітична терапія заснована на свідомій згоді пацієнта брати участь в процесі терапії.

3.6. Професійна етика забороняє будь-яку експлуатацію пацієнта психоаналітичним психотерапевтом. Агресивний або сексуальний контакт з пацієнтом, навіть за згодою пацієнта, неетичний для психоаналітичного психотерапевта.

3.7. Пацієнтів не можна лікувати всупереч їх бажанням або без їх згоди. Це вірно і для дітей; в цих випадках потрібно також згода їхніх батьків або опікунів. Психоаналітичний психотерапевт укладає окрему угоду з дитиною. Права дитини не повинні порушуватися укладенням контракту виключно з батьками без згоди дитини.  

4. Конфіденційність і записи

4.1. Психоаналітичні психотерапевти зобов'язані дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої в процесі їх роботи.

4.2. Розголошення конфіденційної інформації пацієнта без його письмової згоди є серйозним порушенням професійної етики. Якщо психоаналітичний психотерапевт використовує матеріал пацієнта для презентацій, наукових статей і т.п. цілей, ідентичність пацієнта повинна бути в достатній мірі прихована. Єдиним винятком є ​​випадок, коли психоаналітичний психотерапевт вважає дотримання конфіденційності потенційно небезпечним для пацієнта, інших осіб або оточуючих людей в цілому. Психоаналітичний психотерапевт повинен прагнути дотримуватися баланс між конфіденційністю і громадською безпекою.

4.3. Пацієнтів слід інформувати про конфіденційність їх матеріалу і умови, при яких вона може бути порушена.

4.4. Термін конфіденційності не обмежений. Психоаналітичні психотерапевти вживають усіх заходів для дотримання конфіденційності при зберіганні та знищенні записів, а також їх доступності в разі своєї відсутності.

4.5. При роботі з маленькими дітьми або іншими особами, нездатними дати свою усвідомлену згоду, психоаналітичний психотерапевт піклується про інтереси цих пацієнтів і при необхідності консультує інших задіяних осіб.

5. Структурування відносин з клієнтом

5.1. Психоаналітичні психотерапевти отримують оплату тільки за виконану роботу і проведений час. Ця плата обговорюється з пацієнтом і повинна бути взаємоприйнятною.

5.2. Психоаналітичні психотерапевти не платять і не отримують плату за те, що направляють пацієнтів до своїх колег або за те, що до них надсилають пацієнтів.

5.3. Психоаналітичним психотерапевтам рекомендується повідомляти про свою кваліфікацію за запитом клієнта, а також не претендувати явним або непрямим чином на володіння кваліфікації, що не відповідає реальній.

5.4. Психоаналітичним психотерапевтам слід з самого початку терапії відкрито говорити про свої умови і (коли це необхідно) про свій метод.

5.5. Психоаналітичні психотерапевти повинні відповідним чином попереджати клієнтів про будь-які зміни в графіку лікування і про плановані перерви.

6. Професійна компетентність

6.1. Підтримка високих стандартів компетентності - це відповідальність, яку несуть всі психоаналітичні психотерапевти в інтересах суспільства і професії. Психоаналітичні психотерапевти визнають межі своєї професії і обмеження своїх технік. Вони надають тільки ті послуги і використовують тільки ті техніки, в яких їх тренінг і досвід забезпечує їм достатню кваліфікацію. У тих областях, де не існує прийнятих стандартів, психоаналітичні психотерапевти вживають всіх необхідних заходів обережності для захисту своїх клієнтів. Вони продовжують знайомитися із сучасною науковою і професійною літературою та відповідними положеннями галузі охорони здоров’я, інформацією, яка пов'язана з послугами які вони надають.

6.2. Психоаналітичні психотерапевти визнають існування багатьох різних підходів, присутніх в полі психоаналітичної теорії і практики. Вони визнають інші психотерапевтичні модальності. Вони прагнуть розширювати свої знання та навички, цікавлячись новими теоріями, техніками і знаннями в області власної модальності і в області інших гуманістичних і наукових підходів.

6.3. Психоаналітичні психотерапевти визнають необхідність неперервної професійної освіти і особистого розвитку і відкриті для нових процедур і зміни своїх очікувань і цінностей з плином часу.

6.4. Психоаналітичні психотерапевти прагнуть постійно вдосконалювати свою професійну компетентність, брати участь у конференціях, асамблеях, семінарах з психотерапії і психоаналізу.

6.5. Психоаналітичні психотерапевти несуть відповідальність за свою роботу і не повинні виходити за рамки своєї компетентності. У разі виходу на пенсію, хвороби або припинення роботи вони делегують свої функції тільки тим фахівцям, чий професійний тренінг і досвід передбачає достатню для цього компетентність.

6.6. Психоаналітичні психотерапевти практикують відповідно до законів своєї країни і нормативами, запропонованими для їх професії, посади і рівня юридичної відповідальності.

6.7. Якщо психоаналітичний психотерапевт недостатньо компетентний в діагнозі, терапевтичної методології або інших питаннях, пов'язаних із захистом здоров'я пацієнта, його професійна відповідальність полягає в тому, щоб отримати консультації у колег із суміжних спеціалізацій. Систематичні консультації з колегами проводяться заради благополуччя пацієнта, а не психоаналітичного психотерапевта. Психоаналітичні психотерапевти не повинні відмовляти в професійній допомозі своїм колегам.

6.8. Психоаналітичні психотерапевти визнають відмінності між людьми, викликані, наприклад, віком, статтю, соціоекономічним та етнічним походженням або особливими потребами осіб з обмеженою дієздатністю. Вони проходять відповідний тренінг, отримують досвід і поради для досягнення компетентності та надання відповідних послуг всім таким особам.

6.9. Психоаналітичні психотерапевти, які відповідають за рішення, пов'язані з індивідами або із загальною політикою на основі результатів тестових досліджень, повинні розбиратися в методах вимірювання в області психології і освіти, проблемами валідизації і в тестових дослідженнях.

6.10. Психоаналітичні психотерапевти визнають, що особисті проблеми і конфлікти можуть заважати професійній ефективності. Відповідно, вони утримуються від будь-якої діяльності, при якій їх особисті проблеми можуть призвести до неадекватного функціонування або завдавати шкоди клієнту, колезі, студенту чи учаснику досліджень. Якщо терапевт бере участь у такій діяльності, то коли він усвідомлює присутність особистих проблем, він звертається за компетентною професійною допомогою, щоб визначити, чи слід йому тимчасово або постійно припинити або обмежити спектр своєї професійної діяльності.

6.11. Психоаналітичні психотерапевти повинні проходити супервізії; вони повинні прагнути при першій-ліпшій можливості отримати супервізії, коли це може поліпшити якість лікування і його результати. В процесі психоаналітичного тренінгу кандидати несуть відповідальність за кількість і якість свого особистого аналізу і супервізій відповідно до стандартів тренінгу ЄКПП.

6.12. Психоаналітичні психотерапевти вступають в нову область діяльності і починають практикувати в ній, тільки переконавшись, що вони пройшли тренінг і відповідають професійним вимогам, прийнятим в цій області, і їх діяльність відповідає найвищим з можливих стандартів. Вони також повинні упевнитися, що в їх професійному виборі немає ніякого конфлікту з їх поточною діяльністю.

7. Реклама та публічні заяви

7.1. Публічні заяви, пропозиції послуг, оголошення та інші види просування психоаналітичних психотерапевтів допомагають людям робити поінформовані судження і вибір. Психоаналітичні психотерапевти точно і об'єктивно представляють свою професійну кваліфікацію, афіліацію і функції, а також аналогічні дані про ті організації, з якими можуть асоціюватися вони. У публічних заявах, в яких представлена ​​психотерапевтична інформація, або професійні думки, або інформація про наявність технік, продукції, публікацій та послуг, психоаналітичні психотерапевти засновують свою думку на загальновизнаних уявленнях і техніках, повністю визнаючи обмеження і неповноту таких даних.

7.2. В оголошеннях і рекламі професійних послуг психоаналітичні психотерапевти можуть перераховувати наступну інформацію, щоб характеризувати себе і послуги, що надаються: ім'я, вища академічна ступінь, що відноситься до даної області, тренінговий сертифікат, отриманий в акредитованому інституті, дата і тип ЄСП [Європейський Сертифікат Психотерапевта], членство в психотерапевтичних і психоаналітичних організаціях та інших професійних спільнотах. Також, інформація може включати адресу, номер телефону, години роботи офісу, короткий список надаваних психологічних послуг, належним чином представлену інформацію про оплату, володіння іноземними мовами, політики щодо страховки або оплати третіми сторонами, а також іншу коротку інформацію, що  стосується справи. Додаткова інформація, яка важлива для споживача, також може бути включена в цей список, якщо це не заборонено іншими розділами даних Етичних Принципів.

7.3. В оголошеннях про психотерапевтичні послуги або в публікаціях або в своїй рекламі психоаналітичні психотерапевти не заявляють  про свою афіліації в будь-якій організації таким чином, який створює помилкове враження їх підтримки або сертифікації цією організацією. Зокрема, наприклад, психоаналітичні психотерапевти не заявляють про свій статус в європейських або національних асоціаціях таким чином, який створює враження, що цей статус має на увазі особливу професійну компетентність або кваліфікацію.

7.3. (продовження) Публічні заяви можуть включати в себе - але не обмежуватися цим - комунікацію за допомогою періодичних видань, списків, адресних книг, інтернету, телебачення, радіо, кіно. Вони не повинні містити: (1) помилкові, сфальсифіковані, неправильні твердження; (2) невірну інтерпретацію факту або твердження, яка може ввести в оману; (3) відгуки пацієнтів про якість психотерапевтичних послуг або продукції; (4) твердження, що навмисно викликають помилкові або невиправдані очікування сприятливих результатів лікування, або твердження, які можуть викликати такі очікування з високою ймовірністю; (5) твердження, які  необґрунтовано передбачають наявність здібностей, які роблять терапевта незвичайним, унікальним, єдиним у своєму роді; (6) твердження, що навмисно апелюють до страхів, тривоги пацієнта, до емоцій, що виникають внаслідок неможливості отримати пропоновані послуги, або твердження, які з високою ймовірністю можуть виявитися такими; (7) твердження, що відносяться до порівняльної бажаності пропонованих послуг; (8) твердження, що сприймаються як пряме залучення клієнтів.

7.4. Психоаналітичні психотерапевти не пропонують матеріальних компенсацій і не обдаровують цінними подарунками представників преси, радіо, телебачення або будь-яких ЗМІ в зв'язку з майбутньою, або такою яка вже відбулася, появою даного професіонала в новинах. Платна реклама повинна бути визначена як така, за винятком тих випадків, коли з контексту ясно, що реклама платна. Якщо реклама передається за допомогою радіо чи телебачення, психоаналітичний психотерапевт повинен схвалити її перед трансляцією. Психоаналітичний психотерапевт зберігає копії записів рекламних повідомлень [При можливості].

7.5. Оголошення або реклама «груп особистісного зростання», різних спеціальних групових сесій, курсів, клінік, тренінгів, агентств повинні містити чітке твердження їх цілі і ясний опис того досвіду, який буде надаватися.  Освіта, тренінг та досвід членів команди повинні бути оприлюднені до створення групи, до початку тренінгового курсу або інших послуг. Ще до початку учасникам повинні бути відомі умови оплати і інші контрактні умови.

7.6. Психоаналітичні психотерапевти, пов'язані з розвитком або просуванням психотерапевтичних технік, продукції, книг та інших предметів комерційного використання, вживають необхідних зусиль, щоб упевнитися, що оголошення та реклама представлені в професійній, науково адекватній манері і є етично прийнятною та інформативною.

7.7. Психоаналітичні психотерапевти не беруть участь заради особистої вигоди в комерційних оголошеннях або рекламі, яка рекомендує публіці покупку або використання патентованих засобів або інших товарів, що відносяться до певного джерела, якщо їх участь у такій рекламі засноване виключно на те, що вони ідентифікуються як психотерапевти.

7.8. Психоаналітичні психотерапевти представляють науку і мистецтво психотерапії і пропонують свої послуги, продукти і публікації чесно і точно, уникаючи невірних інтерпретацій, до яких призводить створення сенсацій, перебільшення і поверховість. Психоаналітичні психотерапевти керуються в першу чергу своїм зобов'язанням допомогти публіці сформувати обґрунтоване судження і зробити вибір, знаючи всі можливі альтернативи.

7.9. Психоаналітичний психотерапевт приймає на себе зобов'язання поправляти інших людей, якщо ті представляють його або її професійну кваліфікацію, або його/її зв'язок з продуктами або послугами, в манері, яка є несумісною з даними кодексом.

7.10. Якщо психоаналітичний психотерапевт дає пораду під час публічної лекції або демонстраційних заходів, в газетній або журнальній статті або, в радіо- чи  телевізійній програмі, він використовує новітні дані в своїй області і застосовує найвищий рівень професійного судження.

7.11. Продукти, які описуються або представляються при публічних лекціях або демонстраціях, в газетних або журнальних статтях, в радіо- або телевізійних програмах та інших ЗМІ, повинні відповідати визнаним стандартам для продуктів, що використовуються в контексті професійних відносин.

8. Дослідження, викладацька діяльність і публікації

8.1. Як практики, вчителі, тренінгові аналітики і дослідники, психоаналітичні психотерапевти усвідомлюють, що їх особисті цінності можуть впливати на їх комунікацію, на використання технік, на вибір і подання поглядів і матеріалів, на природу і на проведення дослідження. Якщо вони стикаються з такими темами, які можуть когось зачепити, вони визнають і поважають різні погляди і індивідуальну чутливість до певних питань клієнтів, студентів, тренінгових кандидатів і суб'єктів дослідження.

8.2. Як викладачі або тренінгові аналітики, психоаналітичні психотерапевти визнають свій першочерговий обов'язок допомагати учням здобувати знання і навички. Вони підтримують високі наукові стандарти, представляючи об'єктивну, повну, точну інформацію.

8.3. Як викладачі, психоаналітичні психотерапевти засвідчуються, що твердження в брошурах і каталогах курсів точні і не вводять в оману, особливо в частині яка торкається теми, підстав для оцінки прогресу і природи досвіду, який дає даний курс. Оголошення, брошури і реклама з описом семінарів та інших освітніх програм повинні точно описувати аудиторію, на яку розрахована ця програма, а також вимоги допуску, цілі навчання, природу досліджуваного матеріалу. Ці оголошення також повинні чітко інформувати про освіту, тренінг та досвід психоаналітичних психотерапевтів, які провадять  цю програму, а також про питання оплати.

8.4. Як дослідники, психоаналітичні психотерапевти приймають відповідальність за вибір тем дослідження, його методів, аналізу і звіту.

Вони планують дослідження таким чином, щоб мінімізувати можливість того, що їх знахідки введуть в оману. В обговоренні даних вони обумовлюють їх обмеження, особливо якщо порушені соціальні теми або можуть бути зроблені висновки, несприятливі для осіб певного віку, статі, етнічної приналежності, соціоекономічного рівня або інших груп.

8.5. При проведенні досліджень в інститутах або інших організаціях психоаналітичні психотерапевти отримують належні права на проведення такого дослідження. Вони обізнані про свої обов'язки щодо майбутніх дослідників; вони пересвідчуються в тому, що організація отримує адекватну інформацію про дослідження, і визнають її внесок в дослідження.

8.6. Публічні оголошення або реклама про набір учасників досліджень, в якій в якості стимулу пропонуються клінічні або інші професійні послуги, повинні чітко позначати природу цих послуг, а також витрати та інші зобов'язання учасників дослідження.

8.7. При публікації результатів дослідження, дані, що не підтверджують його висновки, не повинні замовчуватися; слід визнавати існування альтернативних гіпотез і пояснень отриманих даних. Психоаналітичні психотерапевти приписують собі тільки ту роботу, яку вони дійсно здійснили. Вони заздалегідь уточнюють з усіма задіяними особами та інстанціями очікування щодо використання даних проведеного дослідження.

8.8. Авторство публікації розподіляється між тими, хто в ній брав участь, пропорційно їх професійного внеску. Істотний професійний внесок ряду фахівців в загальний проект визнається загальним авторством, причому першим називається той, хто вніс основний внесок. Менш значимий професійний внесок, а також адміністративна та інша непрофесійна допомога може визнаватися в вираженні подяки в примітці або введенні. Специфічне цитування повинно бути визнанням матеріалу, безпосередньо вплинули на дослідження або роботу - матеріалу як опублікованого, так і неопублікованого. Психоаналітичні психотерапевти, які складають збірники і редагують матеріал інших фахівців для публікації, публікують його, якщо це прийнятно, від імені первинної групи авторів, а своє ім'я додають в якості голови або редактора. Усі вклади визнаються і перераховуються поіменно.

9. Техніки оцінки

9.1. При розробці, публікації, використанні технік психотерапевтичної або психологічної оцінки психоаналітичні психотерапевти докладають усіх зусиль, що сприяють підвищенню добробуту і дотримання інтересів клієнтів. Вони дотримуються обережності, щоб не допустити зловживань результатами своєї оцінки. Вони поважають право клієнта знати результати, їх інтерпретацію і підстави для висновків і рекомендацій. Психоаналітичні психотерапевти докладають усіх зусиль для того, щоб тести та інші оціночні техніки знаходилися в рамках юридичної правомочності. Вони прагнуть упевнитися, що інші також використовують техніки оцінки адекватно.

9.2. Використовуючи техніки оцінки [мається на увазі - стан клієнта], психоаналітичні психотерапевти поважають право клієнтів на повне пояснення природи і мети технік на зрозумілій для них мові, за винятком тих випадків, коли за обопільною згодою було обумовлено інше. Якщо пояснення надаються кимось іншим, психоаналітичні психотерапевти встановлюють певні процедури, щоб переконатися в адекватності цих пояснень.

9.3. Психоаналітичні психотерапевти, відповідальні за розвиток і стандартизацію психологічних тестів і інших технік оцінки, використовують прийняті наукові процедури і дотримуються відповідні стандарти: стандарти ЄАП [Європейської Асоціації Психотерапії, як парасолькової організації для Європи], ЄКПП, національні та прийняті в їхньому інституті або організації.

9.4. При повідомленні результатів оцінки психоаналітичні психотерапевти наводять всі застереження щодо валідності або надійності результатів внаслідок обставин, в яких проводилася оцінка, або незастосування даних норм до тестованого клієнта. Психоаналітичні психотерапевти прагнуть переконатися в тому, що результатами оцінки та їх інтерпретацією не зловживатимуть інші особи.

9.5. Психоаналітичні психотерапевти визнають, що результати оцінки можуть бути застарілими і не давати чіткої картини оцінюваної особи. Вони докладають усіх зусиль для уникнення та запобігання зловживань застарілими або неповними методами оцінки.

9.6. Психоаналітичні психотерапевти, що виробляють підрахунок балів і інтерпретацію, повинні бути здатні надати докази валідності програм і процедур, які використовуються для досягнення інтерпретації. Пропозиція послуг інтерпретації вважається консультацією одного професіонала іншому. Психотерапевти докладають всіх зусиль, щоб уникнути зловживань в зв'язку зі звітами за результатами оцінки.

9.7. Психоаналітичні психотерапевти не заохочують і не сприяють шляхом навчання, підтримки або супервізії використання технік психотерапевтичної або психологічної оцінки особами, які не пройшли належний тренінг і не мають достатньої кваліфікації.  

10. Прикладні дослідження

10.1. Рішення провести дослідження базується на зваженому судженні психоаналітичного психотерапевта про те, який внесок найкраще внести в гуманітарні науки і суспільство. Прийнявши рішення провести дослідження, психоаналітичний психотерапевт розглядає альтернативні напрямки, в яких можуть бути спрямовані енергії і ресурси дослідження. На основі цього висновку, психоаналітичний психотерапевт проводить дослідження, зберігаючи повагу до гідності та добробуту його учасників і повне визнання норм і професійних стандартів, що визначають проведення дослідження за участю людей в якості його суб'єктів.

10.2. Плануючи дослідження, психоаналітичний психотерапевт (дослідник) несе відповідальність за ретельну оцінку його етичної прийнятності. Тією ж мірою, в якій розгляд наукових і людських цінностей передбачає порушення того чи іншого принципу, дослідник бере на себе серйозне зобов'язання звернутися за етичною порадою і дотримуватися суворих заходів безпеки для захисту прав учасників дослідження.

10.3. Для дослідника першочерговим етичної завданням є вирішення питання, чи буде той чи інший учасник запланованого дослідження «суб'єктом ризику» або «суб'єктом мінімального ризику» у відповідності з прийнятими стандартами.

10.4. Дослідник завжди продовжує нести відповідальність за дотримання етичної практики в дослідженні. Дослідник також несе відповідальність за етичне поводження з учасниками дослідження його колег, помічників, асистентів, студентів і найманих працівників - які, однак, також беруть на себе аналогічні зобов'язання.

10.5. За винятком досліджень з мінімальним ризиком, дослідник встановлює чітку і ясну угоду з учасниками дослідження до його початку, в якій проясняються обов'язки і відповідальність кожної сторони. Дослідник зобов'язаний дотримуватися всі обіцянки і пункти цієї угоди. Дослідник інформує учасників дослідження про всі аспекти, які, як очікується, будуть впливати на їх бажання продовжувати брати участь в дослідженні і пояснює інші аспекти дослідження, відповідаючи на запитання учасників. У разі, якщо повна відкритість такого роду неможлива до отримання згоди учасників, потрібні додаткові заходи безпеки для захисту благополуччя і гідності учасників дослідження. Дослідження за участю дітей або суб'єктів з обмеженнями розуміння і \ або комунікації вимагає особливих процедур безпеки.

10.6. Методологічні вимоги до дослідження можуть призвести до необхідності приховування інформації. До проведення такого дослідження дослідник бере на себе особливу відповідальність: (1) визначити, чи виправдане використання таких технік потенційної наукової, освітньої чи іншої цінністю дослідження; (2) визначити, чи немає альтернативних процедур, які допомогли б уникнути приховування інформації; (3) упевнитися, що всім учасникам якомога швидше буде дано належне пояснення. При можливості таких технік краще уникати.

10.7. Дослідник поважає свободу особистості в будь-який момент тимчасово або остаточно відмовитися брати участь в дослідженні. Зобов'язання захищати цю свободу вимагає ретельних роздумів і підготовки, якщо дослідник займає авторитетну позицію і може впливати на учасника дослідження. Такі позиції включають в себе - але цим не обмежуються - ситуації, в яких дослідження є частиною процесу прийому на роботу, або в яких учасник дослідження є студентом, клієнтом або найманим працівником дослідника. Права особистості повинні переважати над правом дослідника завершити дослідження.

10.8. Дослідник захищає учасників від фізичного і психічного дискомфорту, шкоди і загроз, які можуть виникати при застосуванні процедур дослідження. Якщо існує ризик таких наслідків, дослідник інформує учасника про цей факт.

Процедури дослідження, які можуть завдати серйозної або довготривалий шкоду учасникам, які не використовуються, за винятком тих випадків, коли відсутність цих процедур може привести до ризику ще більшої шкоди для учасників, або ж дослідження має величезну потенційну цінністю, а від усіх учасників отримано добровільне і усвідомлене згода. Учасник повинен бути поінформований про ці процедури і зв'язатися з дослідником протягом певного періоду часу після участі в дослідженні, якщо з'явиться стрес, потенційна шкода або пов'язані з цим питання або занепокоєння. Отримане від учасника згода не обмежує його юридичних прав і не знімає юридичної відповідальності з дослідника.

10.9. Після збору даних дослідник надає учаснику інформацію про природу дослідження і намагається усунути виникаючі непорозуміння. Якщо наукові або людські цінності змушують утриматися від розкриття цієї інформації, дослідник бере на себе особливі зобов'язання відстежити, щоб це не завдало шкоди учаснику.

10.10. Якщо процедури дослідження призводять до небажаних наслідків для окремого учасника, дослідник зобов'язаний це відстежити і усунути або скоригувати ці наслідки, включаючи довготривалі ефекти.

10.11. Інформація, отримана від учасників дослідження в процесі дослідження, є конфіденційною, за винятком тих випадків, коли заздалегідь обумовлено протилежне. Якщо існує можливість, що інші особи отримають доступ до цієї інформації, така можливість пояснюється учасникам - поряд з планами щодо захисту конфіденційності - в процесі отримання їх усвідомленого згоди на участь в дослідженні.