Українська Конфедерація Психоаналітичних Психотерапій

УКПП заснована у Львові в грудні 2012 року. УКПП має представництва в 15 регіонів України, розроблено статут, діє етична комісія.

Загальні збори обирають Правління УКПП, Президента та Віце-президентів УКПП, Голову Етичної комісії.

Протягом двох років діяльності УКПП було проведено 2 великих заходи:

Х Ювілейний Конгрес Європейської конфедерації психоаналітичних психотерапій «Освіта в психоаналізі: виклики та суперечності» (Львів, 28-29.09.2013)

та Всеукраїнська конференція «Помилки в психоаналізі» (Київ, 13-14.12.2014)

В рамках УКПП організовуються також семінари із залученням закордонних фахівців з міжнародним визнанням.

Українська конфедерація психоаналітичних психотерапій – всеукраїнська організація, що об’єднує фахові організації та середовища, що працюють в напрямку психоаналітичних психотерапій, на основі принципів опору та переносу (а саме: психоаналіз та психоаналітична психотерапія, індивідуальна психологія за А.Адлером, кататимно-імагінативна психотерапія (символдрама) та інші психодинамічні напрямки) за стандартами Європейської конфедерації психоаналітичних психотерапій та Європейської Асоціації психотерапії. Всі ми об’єднані спільною метою розвитку психоаналітичної психотерапії на благо суспільства та особистості.

Одним з найважливіших і найпріорітетніших завдань, встановлених УКПП, є створення максимально повного та вичерпного Реєстру (переліку) спеціалістів, що надають фахову психоаналітичну (психотерапевтичну) допомогу, а також навчально-викладацького складу (тренінгових аналітиків (навчаючих психотерапевтів) та супервізорів).

Ще одним завданням є визначення та дотримання стандартів підготовки психоаналітичного психотерапевта. Для нас важливо, щоби наші випускники були добре підготованими фахівцями та надавали якісну кваліфіковану психотерапевтичну допомогу. Нами визначена загальна програма підготовки, що встановлює якісний та високий стандарт, водночас забезпечуючи гнучкість і варіативність навчання.

Також УКПП працюватиме над затвердженням освітніх програм в галузі психоаналітичних психотерапій та акредитацією освітніх інститутів.