Українська Конфедерація Психоаналітичних Психотерапій
Президент УКПП Кечур Р.В.

Шановні колеги! Шановна громадо!

В цей нелегкий для України час психотерапевтична спільнота продовжує свою кропітку працю задля досягнення ідеалів свободи, недоторканності та вільного розвитку особистості. Адже результатом фахової діяльності психотерапевта є полегшення страждання, покращення адаптації (ідентичності) особи, розвиток особистості та покращення здоров’я особи.

Українська конфедерація психоаналітичних психотерапій – всеукраїнська організація, що об'єднує фахові організації та середовища, що працюють в напрямку психоаналітичних психотерапій (а саме: психоаналіз та психоаналітична психотерапія, індивідуальна психологія за А.Адлером, кататимно-імагінативна психотерапія (символдрама) та інші психодинамічні напрямки) за стандартами Європейської конфедерації психоаналітичних психотерапій та Європейської Асоціації психотерапії. Всі ми об’єднані спільною метою розвитку психоаналітичної психотерапії на благо суспільства та особистості. Принцип Європейського союзу «unity in diversity» (єдність у різноманітті) – якнайкраще відображає дух та специфіку нашого об'єднання.

Одним з найважливіших і найпріорітетніших завдань, встановлених УКПП, є створення максимально повного та вичерпного Реєстру (переліку) спеціалістів, що надають фахову психоаналітичну (психотерапевтичну) допомогу, а також навчально-викладацького складу (тренінгових аналітиків (навчаючих психотерапевтів) та супервізорів).

Ще одним завданням є визначення стандартів підготовки психоаналітичного психотерапевта. Для нас важливо, щоби наші випускники були добре підготованими фахівцями та надавали якісну кваліфіковану психотерапевтичну допомогу. Нами визначена загальна програма підготовки, що встановлює якісний та високий стандарт, водночас забезпечуючи гнучкість і варіативність навчання.

Інтегруючись у Європейський фаховий освітній та громадський простір та спираючись на загальновизнані в світі психоаналітичні школи і концепції, ми продовжуємо розвивати українську школу психоаналітичних психотерапій, що вже має свою багаторічну історію та традиції.

Запрошуємо всіх зацікавлених до взаємовигідної співпраці!!!

З надією та вірою у майбутнє,
Президент Української конфедерації психоаналітичних психотерапій
Кечур Роман Володимирович