Українська Конфедерація Психоаналітичних Психотерапій

Затверджено ріщенням
Правління УКПП 29.06.2013

1. Навчальний аналіз

    1.1 Навчальний аналіз проводиться тренінговим аналітиком УКПП, який допущений до цієї форми методичної роботи на підставі рішення ТК УКПП, затвердженого наказом Президента УКПП.
    1.2 У випадку коли кандидат обирає для навчального аналізу тренінгового аналітика, що немає акредитації в УКПП, він має звернутися до ТК УКПП з відповідною заявою. ТК має розглянути кандидатуру тренінгового аналітика та надати кандидату відповідь.
    1.3 Мінімальний об'єм навчального аналізу складає 250 аналітичних годин, включаючи об'єм пробних сесій.
        1.3.1Для отримання спеціалізації в груповому аналізі необхідно отримати 300 годин власного досвіду в групі.
        1.3.2 Для отримання спеціалізації з індивідуальної психоаналітичної психотерапії можливий також змішаний варіант:  130 год. індивідуального аналізу + 240 годин групового аналізу.
    1.4 Частота сесій індивідуального навчального аналізу визначається спільним рішенням сторін, але не рідше ніж 2 рази на тиждень.
    1.5. Рекомендований щорічний об'єм очного навчального аналізу складає не менше 60 аналітичних годин;
    1.6. В процесі індивідуального навчального аналізу допускається проведення шатлового аналізу.
        1.6.1Рекомендована частота шатлового аналізу має бути не менше чотирьох серій робочих зустрічей на рік.
       1.6.2 Кожна серія має включати не менше 10 та не більше 20
аналітичних годин;
    1.7. В процесі навчального аналізу допускається ведення дистантних (телефонних) сесій з урахуванням наступних методичних положень:
       1.7.1.Рекомендована тривалість дистанційної сесії складає   45-50 хвилин  відповідно.
       1.7.2. Об'єм дистантних сесій враховується при підрахунку загального об'єму тренінгової підготовки, проте як мінімум 50% від нормативу стандарту тренінгової підготовки УКПП  мають бути виконані в ході очних сесій. При комбінованому підході мінімальний освітній стандарт становить 80 годин на рік (40\40 годин) і 320 годин загалом.
    1.8 Усі питання про встановлення і коригування просторових, часових, фінансових меж стосунків кандидата в спеціалісти і тренінгового аналітика, так само як і питання про завершення останніх, по можливості вирішуються на основі обговорення і узгодження думок сторін.

2. Супервізійна підготовка  в структурі УКПП.

    2.1 Супервізійна підготовка проводиться супервізором УКПП, який допущений до цієї форми методичної роботи на підставі рішення ТК УКПП, затвердженого наказом Президента УКПП.
    2.2 У випадку коли кандидат обирає для супервізійної підготовки спеціаліста, що немає акредитації в УКПП, він має звернутися до ТК УКПП з відповідною заявою. ТК має розглянути кандидатуру супервізора та надати кандидату відповідь.
    2.3 Супервізійна підготовка складає 150 годин супервізії, з них мінімум:
        а) 25 годин континуальної супервізії одного випадку у постійного супервізора.
        б) 75 годин супервізії в складі постійної супервізійної групи з постійним супервізором керівником групи.
        в) 100 годин – участь у нерегулярних супервізійних групах.    
    2.4 До супервізійної підготовки має право приступити кандидат, який виконав не менш ніж 50% нормативу навчального аналізу та теорії та пройшов інтерв’ю допуску до супервізії у одного із супервізорів,  акредитованого УКПП.
    2.5 На основі домовленості сторін супервізійна підготовка може проводитися в дистанційній формі (листування, телефонний зв'язок, skype) з урахуванням наступних методичних положень:
        2.5.1 Кандидат в спеціалісти надає супервізору в усній або письмовій формі текст протоколу принаймні однієї (останньої) сесії роботи з клієнтом.
        2.5.2Рекомендована тривалість дистанційної супервізії в усній формі складає 45-50  хвилин. Рекомендований об'єм матеріалу, що представляється на дистанційну супервізію у письмовій формі, не встановлюється.
        2.5.3 Об'єм дистанційної супервізійної підготовки враховується при підрахунку загального об'єму тренінгової підготовки, проте як мінімум 30% нормативу супервізійної підготовки мають бути виконані в ході очних супервізій.
    2.6 Усі питання про встановлення і коригування просторових, часових, фінансових меж стосунків кандидата в спеціалісти і супервізора, так само як і питання про завершення останніх, по можливості вирішуються на основі обговорення і узгодження думок сторін.